HISTORIE

Van Merriënboer Constructie B.V. heeft zijn oorsprong in 1940 toen R.J. van Merriënboer senior startte met de handel in landbouwwerktuigen. Het startkapitaal bestond uit 3 gebruikte ploegen ter waarde van vijfentwintig gulden. De klantenkring beperkte zich tot Kruisland en zijn directe omgeving. In 1950 werd het ouderlijk huis verlaten en werd het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie aan de Brugweg.
De landbouwmechanisatie nam na de watersnood van 1953 een grote vlucht en dat leidde ertoe dat de eerste grote fysieke uitbreiding in 1958 werd gerealiseerd namelijk de bouw van een nieuwe werkplaats annex opslagplaats met de maten van 10 meter breed en 17 meter lang.
Gaandeweg ontwikkelde het bedrijf ook een zeker specialisme namelijk de handel in gebruikte en nieuwe machines voor de aardappelteelt. Dat specialisme werd met name gevoed door het feit dat de landbouw in en rond Kruisland zich in overwegende zin bezig hield met de pootaardappelteelt.
De volgende generatie stond te trappelen om de fakkel over te nemen en met de komst in 1969 van S.C. (Mon) van Merriënboer junior in het bedrijf breekt een nieuwe periode aan. Junior had de ambitie om zelf de productie van landbouwmachines ter hand te nemen, mede gevoed door het feit dat er vraag was naar specifieke machines die door de toenmalige leveranciers niet geleverd konden of wilden worden.
Het bedrijf kreeg een nieuwe impuls toen in 1985 C.M.P. (Christ) van Merriënboer, de broer van junior, de gelederen kwam versterken. De productie van aardappelinschuurlijnen werd vanaf dat tijdstip de hoofdactiviteit van Van Merriënboer Constructie B.V.
Door de grote vraag vanuit de markt is het bedrijf ook de productie gaan verzorgen voor bedrijven van buiten de regio. Dit werd mogelijk als gevolg van een laatste grote uitbreiding in 1990. De klanten van Van Merriënboer Constructie B.V. groeiden en dat betekende dat het Kruislands bedrijf met zijn klanten moest meegroeien om te voorkomen dat de landbouwmachines elders werden ingekocht. Door innovatie en productvernieuwing slaagde de onderneming erin een volstrekt zelfstandige positie in dit marktsegment te veroveren. CITO stortbakken en CITO hallenvullers werd in de landbouwwereld een gevleugeld begrip en het bedrijf kreeg een goede pers met het stempel van degelijk en betrouwbaar.
Het marktaandeel werd in de loop der jaren verder uitgebreid omdat ook posities in België, Frankrijk en Duitsland werden verworven.
Nu anno 2006 staat het inmiddels onder de handelsnaam CITO Machinebouw opererende bedrijf voor de grote uitdaging zich staande te houden in een sterk veranderende markt die gekenmerkt wordt door schaalvergroting en steeds kleiner wordende marges. Een uitdaging die echter ook weer het beste uit het bedrijf naar boven zal halen.

Printervriendelijke versie